2020 RMC Gun Header

Score Kit Banner

Gavin Firestone

 • Town: Farmersville, NY
 • Inside Spread: 8 1/8""
 • Point: 6
 • Unofficial B&C Score: 44 1/8" Youth Gun Season

Kelsey Perkins

 • Town: Springville, NY
 • Inside Spread: 11"
 • Point: 4
 • Unofficial B&C Score: 46 6/8" Youth Gun Season

Collin Addesa

 • Town: Java, NY
 • Inside Spread: 12 4/8"
 • Point: 6
 • Unofficial B&C Score: 74 4/8" Youth Gun Season

2015 Web Header HuntinWNY copy

facebooktwitterpinterestinstagram